Dimensions Health Store

Full name icon Full name icon for Snowdonia accomodation page Julie Hotchkiss

15 Holyhead Rd, Bangor, LL57 2EG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 351562

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page shop@druhealth.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.druhealth.com

Siop iechyd fwyaf helaeth Gogledd Cymru ... a'r un mwyaf croesawgar y byd! Mae Dimensions yn enwog am ei awyrgylch hyfryd a chroeso cynnes ... hoffwn wneud i'n cwsmeriaid deimlo gartref wrth iddynt siopa! 

Ein Datganiad Cenhadaeth: Er mwyn helpu pobl i gael yr iechyd gorau posibl trwy gyrchu a darparu bwydydd arloesol, naturiol, organig a moesegol, ychwanegiadau, meddyginiaeth a dewis o fyw, ac ar yr un pryd yn parchu a chadw amgylchedd cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. 

Gwasanaethau: Siop Iechyd, Smoothie Bar, bwyd i fynd, Gwasanaeth Archebu Cwsmer, Cynllun Bagiau Ffrwythau a Llysiau, Cyflenwadau Cynhyrchion Glanhau Moesegol, Gwybodaeth am Iechyd, Bwrdd Hysbysu'r Gymuned, Dod o hyd i Therapydd Lleol, Gorchymyn Post, Siop Ar-lein. Rydym yn cynnig ein bwyd yn rheolaidd i elusen ar ddiwedd y dydd yn hytrach na'i gadw drosodd.