The Garden Hotel & Restaurant

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

1 High Street, Bangor, LL57 1DQ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 362189

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page reception@gardenhotel.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.gardenhotel.co.uk/

Lleolir y gwesty ar y Stryd Fawr yn agos at orsaf Bangor. Mae 10 ystafell wely gydag en-suite a bydd bwyd blasus wedi’i goginio’n ffres a gwinoedd gwych yn cael eu gweini pob Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn ( wedi cau Dydd Sul a dydd Llun), mewn awyrgylch croesawgar. Gan fod Cadeirlan San Deiniol, y Brifysgol a Chastell Penrhyn oll o fewn pellter cerdded, mae hyn yn gwneud The Garden Hotel & Restaurant y lle delfrydol i aros.

Mwynderau

 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Gardd
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Gellir gadael y trefniadau yng ngofal trefnydd teithio
 • Parcio
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Cot ar gael
 • En-Suite
 • Cadair uchel ar gael
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Dim Ysmygu
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Te/Coffi
 • Dim ysmygu o gwbl
 • WiFi ar gael

Gwobrau

 • Thumbnail