Kyffin Café Deli

129 Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1NT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 355161

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page kyffincafedeli@gmail.com

Caffi llysieuol a fegan cyntaf Bangor, a sefydlwyd yn 2005. Mae bwyd ffres yn cael ei wneud ar y safle bob dydd o fwydlen bwyd y byd, gyda phum dewis o brif bryd bob dydd, ar gyfer apêl ffres sy'n newid yn gyson. Bwyd sy'n apelio'n weledol gyda phwyslais ar flas, lliw ac ansawdd. Cacennau cartref blasus, cwcis, 40 te dail rhydd, 10 ffa coffi, amrywiaeth enfawr o siocled, tryfflau ac anrhegion bwyd. Awyrgylch hyfryd. 

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Mynedfa i’r Anabl
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Gwasanaeth danfon
 • Toiled
 • Croesewir teuluoedd
 • Taliad Apple
 • Toiledau Anabl
 • Derbynnir Cŵn
 • Talebau rhodd ar gael
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw