Mountain Studios

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Llwynpenddu Uchaf, Llanllechid, Gwynedd, LL57 3LL

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07841 565442

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@mountainstudios.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.mountainstudios.co.uk

Mae gan Mountain Studios ddau addasiad ysgubor hyfryd yn edrych dros Ynys Môn gyda mynyddoedd y Carneddau yn Eryri yn gefndir. Mwynhewch seibiant rhamantus mewn awyrgylch heddychlon yn Beudy Bach, wedi'i leoli wrth ymyl cartref y perchennog. Gwych ar gyfer cerdded, gyda mynediad uniongyrchol i lwybrau troed gyda'ch twb poeth preifat eich hun i orffen y diwrnod. Beudy Mawr yw'r addasiad ysgubor mwy ac mae ganddo le i 2-4 o bobl. Y tu mewn fe welwch drawstiau derw agored a distiau nenfwd ynghyd â digon o olau naturiol. Mewn lleoliad hyfryd ac wedi'i gyfarparu â phopeth y gallech chi fod ei eisiau mewn dihangfa hyfryd, dawel yng nghefn gwlad. Ymlaciwch ar ddiwedd y dydd yn eich bwthyn yn Eryri gyda thwb poeth, wrth wylio'r haul yn machlud dros Ynys Môn.

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • En-Suite
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cyfleusterau hamdden
 • Iechyd/Ffitrwydd/Harddwch
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael
 • Sba
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail