Late Stop 24

13 Ffordd Caergybi, Bangor, Gwynedd, LL57 2EG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 370201

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://late-stop-bangor.business.site/

Siop gyfleus wedi ei hen sefydlu ym Mangor Uchaf, sydd ar agor 24 awr bob dydd, yn darparu'r holl nwyddau hanfodol i weithwyr allweddol a'r gymuned yn gyffredinol. Mae cyfleusterau talu trydan, nwy a biliau hefyd ar gael. Mae gwasanaeth clicio a chasglu a danfon i'r cartref newydd gael ei lansio, ynghyd â gwasanaeth dosbarthu papurau newydd.

Mwynderau

  • Gorsaf tren gerllaw
  • Arhosfan bws gerllaw
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw