Adventure Boat Tours by RibRide

Porth Daniel, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5DE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 0333 1234 303

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page bookings@ribride.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.ribride.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Mae RibRide yn darparu Teithiau Cychod Antur ar hyd Afon Menai ysblennydd, a thu hwnt, gan gynnig amrywiaeth o deithiau drwy gydol y flwyddyn i weddu i wahanol oedrannau a chyllidebau ar eu fflyd gyflym o RIBs cyffrous. O geryntau byrlymus a throbyllau Pwll Ceris (Swellies) i forloi ac adar mudol Ynys Seiriol, ymunwch â nhw ar fwrdd eu RIBs cyflym, sefydlog am daith hwyliog a gwefreiddiol o dan ddwy o bontydd mwyaf eiconig Cymru a thrwy Bwll Ceris (Swellies) fyd-enwog. Mae eu teithiau yn berffaith i'r rhai sy'n chwilio am antur llawn gweithgareddau i'r teulu cyfan.

Mae Teithiau Explorer ar gyfer y rhai sydd am archwilio ymhellach...
Beth am ddarganfod yr hud yng nghildraethau Llanddwyn; neu ewch i ymweld â'r dolffiniaid yn Nhrwyn Eilian (Point Lynas). Neu ewch i weld Castell Caernarfon o berspectif newydd...

Siarter Preifat
Beth am logi cwch cyfan ar gyfer achlysur arbennig neu daith hwyliog i'r teulu allan?

Dewch i weld pam mai RibRide yw'r gweithredwr mwyaf blaenllaw yn y DU!
 

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Parcio
  • Siop
  • Croesewir grwpiau
  • Toiled
  • WiFi ar gael
  • Gwybodaeth i ymwelwyr
  • Caffi/Bwyty