Hotel Portmeirion

Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6ER

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 770000

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@portmeirion.wales

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://portmeirion.wales/eat/hotel-portmeirion

Mae'r Bwyty Art Deco arobryn yn prysur wneud enw da am ei arlwy arloesol uchelgeisiol. Dewch i fwynhau Cinio neu De Prynhawn ar y Teras neu i gael blas ar y fwydlen table d'Hote gyda'r nos.

Gwobrau

  • Thumbnail
  • Disgrifiad Cryno

Mwynderau

  • Pwynt gwefru cerbydau trydan