Digwyddiadau

Arddangos 1 - 6 o 36

Arddangosfa Gelf Merched Chwarel yn STORIEL

Delete to Guidebook Delete post from your Guidebook
Add to Guidebook Add post to your Guidebook
  • 13 Ebr 2019 - 7 Medi 2019

Mae Merched Chwarel yn grŵp o bedair artist – Marged Pendrell, Jŵls Williams, Lisa Hudson a Lindsey Colbourne – y mae eu gwaith yn gysylltiedig â chwareli Gogledd Cymru, lle maent i gyd yn byw a gweithio.  Bydd Jill Piercy yn ymuno â nhw

Ffordd Gwynedd, Bangor, LL57 1DT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 353 368

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page storiel@gwynedd.llyw.cymru

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.storiel.cymru

Celf Agored STORIEL 2019

Delete to Guidebook Delete post from your Guidebook
Add to Guidebook Add post to your Guidebook
  • 13 Ebr 2019 - 7 Medi 2019

Mae’r Celf Agored yn arddangosfa flynyddol ac eleni gwahoddwyd ceisiadau ar thema agored.

Ffordd Gwynedd, Bangor, LL57 1DT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 353368

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page storiel@gwynedd.llyw.cymru

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.storiel.cymru

Arddangosfa Gelf Metel yn Mudo yn STORIEL

Delete to Guidebook Delete post from your Guidebook
Add to Guidebook Add post to your Guidebook
  • 4 Mai 2019 - 6 Gorff 2019

Prosiect Hel Trysor, Hel Straeon  – prosiect archaeoleg cymunedol sydd yn gweithio hefo grwpiau cymunedol i gynorthwyo i ddehongli casgliadau a dod a nhw’n agosach i’r gorffennol.

Ffordd Gwynedd, Bangor, LL57 1DT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 353368

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page storiel@gwynedd.llyw.cymru

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.storiel.cymru

Thumbnail

The Secret Life of Pets 2 (U) yn Pontio

Delete to Guidebook Delete post from your Guidebook
Add to Guidebook Add post to your Guidebook
  • 7 Meh 2019 - 20 Meh 2019

Gwybodaeth am amseroedd dangos y ffilm a thocynnau ar gael ar wefan Pontio.

Ffordd Deiniol, Bangor, Gwynedd, LL57 2TQ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 383838

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@pontio.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.pontio.co.uk

Thumbnail

Aladdin (PG) yn Neuadd Dwyfor

Delete to Guidebook Delete post from your Guidebook
Add to Guidebook Add post to your Guidebook
  • 14 Meh 2019 - 19 Meh 2019

Oriau Agor Swyddfa Docynnau:
Llun, Mercher a Gwener 
10.00 - 17:00 ac hanner awr cyn digwyddiad gyda’r nos
Mawrth a Iau
16:00 – 21:00 ac hanner awr cyn digwyddiad yn ystod y dydd
Sadwrn a Sul

Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 704088

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page Neuadd_Dwyfor@gwynedd.llyw.cymru

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.neuadddwyfor.com/cy

Thumbnail

Rocketman (15) yn Neuadd Dwyfor

Delete to Guidebook Delete post from your Guidebook
Add to Guidebook Add post to your Guidebook
  • 14 Meh 2019 - 26 Meh 2019

Oriau Agor Swyddfa Docynnau:
Llun, Mercher a Gwener 
10.00 - 17:00 ac hanner awr cyn digwyddiad gyda’r nos
Mawrth a Iau
16:00 – 21:00 ac hanner awr cyn digwyddiad yn ystod y dydd
Sadwrn a Sul

Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 704088

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page Neuadd_Dwyfor@gwynedd.llyw.cymru

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.neuadddwyfor.com/cy