Digwyddiadau

Arddangos 1 - 6 o 48

Arddangosfa Gelf Merched Chwarel yn STORIEL

Delete to Guidebook Delete post from your Guidebook
Add to Guidebook Add post to your Guidebook
  • 13 Ebr 2019 - 7 Medi 2019

Mae Merched Chwarel yn grŵp o bedair artist – Marged Pendrell, Jŵls Williams, Lisa Hudson a Lindsey Colbourne – y mae eu gwaith yn gysylltiedig â chwareli Gogledd Cymru, lle maent i gyd yn byw a gweithio.  Bydd Jill Piercy yn ymuno â nhw

Ffordd Gwynedd, Bangor, LL57 1DT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 353 368

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page storiel@gwynedd.llyw.cymru

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.storiel.cymru

Celf Agored STORIEL 2019

Delete to Guidebook Delete post from your Guidebook
Add to Guidebook Add post to your Guidebook
  • 13 Ebr 2019 - 7 Medi 2019

Mae’r Celf Agored yn arddangosfa flynyddol ac eleni gwahoddwyd ceisiadau ar thema agored.

Ffordd Gwynedd, Bangor, LL57 1DT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 353368

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page storiel@gwynedd.llyw.cymru

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.storiel.cymru

Arddangosfa Twyllo'r Llygad yn STORIEL

Delete to Guidebook Delete post from your Guidebook
Add to Guidebook Add post to your Guidebook
  • 22 Meh 2019 - 21 Awst 2019

Mae arddangosfa ‘Twyllo’r Llygad’ yn gasgliad o gwiltiau bychan cyffrous ar thema a wnaed gan aelodau Grŵp Cwiltiau Cyfoes, (rhan o’r QGBI), ynghyd â gwaith gan ddau artist tecstil gwadd, sef Dorothy Russell a Liesbeth Williams.

Ffordd Gwynedd, Bangor, LL57 1DT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 353368

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page storiel@gwynedd.llyw.cymru

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.storiel.cymru

Thumbnail

Arddangosfa Bydoedd Bach gan Racherl Porter yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw

Delete to Guidebook Delete post from your Guidebook
Add to Guidebook Add post to your Guidebook
  • 24 Gorff 2019 - 29 Medi 2019

Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog, Gwynedd, LL53 7TT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 740763

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiry@oriel.org.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.oriel.org.uk/cy/ | http://www.annosafrica.org.uk/

Thumbnail

Arddangosfa Haf yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw

Delete to Guidebook Delete post from your Guidebook
Add to Guidebook Add post to your Guidebook
  • 24 Gorff 2019 - 29 Medi 2019

Arddangosfa Haf Fawreddog yn cynnwys dros 100 o artistiaid. Cannoedd o weithiau celf i'w prynu oddi ar y wal i fynd adref heddiw!

Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7TT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 740763

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiry@oriel.org.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.oriel.org.uk/cy/