Bragdy Mŵs Piws

Heol Fadog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9DB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 512 777

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page beer@purplemoose.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://purplemoose.co.uk/

Mae Bragdy Mŵs Piws yn ficro-bragdy '40-Casgen’ wedi'i leoli yn nhref harbwr hanesyddol Porthmadog, Gogledd Cymru, yn agos at fynyddoedd Eryri. Dechreuodd y bragu ar 14eg o Fehefin, 2005 gyda chwrw golau, unwaith yn unig, ac yn mesur 3.5% o'r enw 'Rhif 1'. Mae'r siop ar y safle yn gwerthu cwrw, gwirodydd, seidr, gin a gwin gan nifer eang o gynhyrchwyr Cymreig yn ogystal â chwrw a nwyddau Bragdy Mŵs Piws.