Zip World Caverns

Llechwedd Slate Caverns, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3NB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 601444

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@zipworld.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.zipworld.co.uk/

Zip World yn cau tan Chwefror 2021

Mae Zip World Caverns yn antur tanddaearol hynod o gyffrous ac atmosfferig sydd wedi bod yn anhygyrch am bron i 200 mlynedd. Cymerwch daith drwy'r cromenni dan y ddaear ar linellau zip, pontydd rhaff, trwy ferrata a thwneli. Gwibiwch, dringwch a gwnewch eich ffordd ar draws gwrs tanddaearol antur unigryw, yrr antur penigamp ar gyfer pob tywydd. Dyma fidio o holl weithgareddau Zip World sydd ar gael yn yr ardal.

Gwobrau

  • Thumbnail
  • Disgrifiad Cryno

Mwynderau

  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
  • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Beicio mynydd gerllaw
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus