Gerddi Plas Brondanw

Llanfrothen, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6SW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 772772

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@plasbrondanw.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.plasbrondanw.com

Rhoddwyd Plas Brondanw i Syr Clough Williams-Ellis gan ei dad ym 1902. Y gerddi ym Mhlas Brondanw yw’r enghraifft orau o ddawn Syr Clough i dirlunio’n greadigol. Tua dechrau’r ugeinfed ganrif y crëwyd y prif nodweddion cyn iddo ddechrau Portmeirion, ond parhaodd y gwaith yn ysbeidiol tan y 1960au. Creodd Syr Clough dirwedd gardd nodweddiadol ac unigryw sy’n cynnig cyfres o olygfeydd dramatig a rhamantus rhwng môr a mynydd, gyda Pharc Cenedlaethol Eryri a’r Wyddfa yn gefnlen iddynt. Gerddi o oes y dadeni yn yr Eidal oedd yr ysbrydoliaeth, ac mae dylanwadau pensaernïol cryf i’w gweld yng ngerddi’r Plas, waliau cerrig, tocwaith a rhodfeydd o goed yn arwain y llygad at y mynyddoedd mawreddog y tu hwnt.

Mwynderau

  • Caffi/Bwyty
  • Siop
  • Croeso i deuluoedd
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw