Portmeirion

Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6ER

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 770000

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@portmeirion-village.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.portmeirion-village.com

Creadigaeth y pensaer Clough Williams-Ellis yw Portmeirion. Yn ogystal a'i bensaerniaeth eiconig, amgylcheddau golygfaol a geddi gwyllt eang, mae'r pentref yn gartref i ddau westy hip, clwster o fythynnod hanesol, sba a bwytai arobryn. Dysgwch fwy am y pentref unigryw hwn gyda theithiau cerdded a thrên am ddim diwedd Mawrth i Hydref. Mae y Ganolfan Ymwelwyr ar agor drwy'r flwyddyn ac yn hapus i helpu gyda mwy o wybodaeth, llyfrau a mapiau.

Pobl Portmeirion yn sêr cyfres deledu newydd 'the Village', 15 Ebrill, 8pm, ITV Cymru

Bydd The Village yn cwrdd â rhai o’r dynion a’r merched sy’n helpu i redeg un o atyniadau ymwelwyr pennaf Cymru.

O’r pen-cogydd a’r garddwr, i’r peintiwr ac addurnwr, mae pob un yn dangos i ni beth mae’n ei gymryd i gadw cyrchfan mor arwyddocaol yn rhedeg ar ei orau. 

Mae’r camerâu wedi cael mynediad unigryw i ddangos blwyddyn ym mywyd y gymuned eiconig hon ger Porthmadog yng Ngwynedd.

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Parcio
 • Siaradir Cymraeg
 • Sba
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Gorsaf bws gerllaw
 • Parcio (Bws)
 • Siop
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Pwll nofio
 • Derbynnir cardiau credyd