Portmeirion

Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6ER

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 770000

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ymholiad@portmeirion.cymru

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://portmeirion.cymru/visit

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Creadigaeth y pensaer Clough Williams-Ellis yw Portmeirion. Yn ogystal a'i bensaerniaeth eiconig, amgylcheddau golygfaol a geddi gwyllt eang, mae'r pentref yn gartref i ddau westy hip, clwster o fythynnod hanesol, sba a bwytai arobryn. Mae y Ganolfan Ymwelwyr ar agor drwy'r flwyddyn ac yn hapus i helpu gyda mwy o wybodaeth, llyfrau a mapiau.

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Parcio
 • Siaradir Cymraeg
 • Sba
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Parcio (Bws)
 • Siop
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Pwll nofio
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Pwynt gwefru cerbydau trydan