The Bobbing Boats

  • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
  • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars

14 Sea View Terrace, Borth y Gest, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9TR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01638 742974

Mae’r bwthyn teras hardd hwn yn edrych dros harbwr distaw Borth-y-Gest, ac yn mwynhau golygfeydd gwych agored o’r mynyddoedd yr ochr draw i'r aber. Mae’r ystafelloedd yn olau ac wedi’u dodrefnu’n ddymunol ac mae yma ardd â digon o haul. Lleoliad delfrydol ar gyfer traethau tywodlyd, hwylio a cherdded yr ardal leol yn ogystal â chrwydro Eryri a Llŷn. Mae caffi yn y pentref. Ymholiadau: Mrs E Everitt 5 Lower End, Swaffham Prior, Cambridge CB25 0HT

Mwynderau

  • Gardd
  • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Cawod
  • Teledu yn yr ystafell/uned
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw

Gwobrau

  • Thumbnail