Traethau Borth-y-Gest

Borth y Gest, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9TY

Lleolir Traethau Borth-y-Gest ym mhentref bychan, prydferth Borth-y-Gest ger Porthmadog. Gallwch gael mynediad i'r traethau o faes parcio'r pentref drwy ddilyn arwyddion Llwybr Arfordir Cymru tua'r gorllewin gan fynd heibio i dai teras.

Rhybuddion Diogelwch Traethau Borth-y-Gest 

Dilynwch ganllawiau Mentra’n Gall a’r RNLI i gael mwyniant diogel o’n arfordir. 

Byddwch yn ymwybodol o’r peryglon canlynol ar draeth Borth-y-Gest. Edrychwch am yr arwyddion coch sy’n cynnwys gwybodaeth perthnasol am y rhan hynny o’r traeth.

  • PERYGL – Cerrynt cryf iawn
  • PERYGL – Llif llanw cyflym
  • PERYGL – Traeth graddfa serth, dŵr dwfn
  • Byddwch yn wyliadwrus o fadau pŵer a chychod hwylio
  • Peidiwch â chael eich dal ar y banciau tywod neu ar y creigiau gan y llanw
  • Byddwch yn wyliadwrus o dywod a mwd meddal
  • Gwrthrychau tanddwr
  • Llwybrau serth ag anwastad
  • Ni chynghorir nofio neu ymdrochi
  • Peidiwch â defnyddio offer enchwythedig neu fyrddau arnofio

Mewn argyfwng galwch 999 a gofynnwch am Wylwyr y Glannau

Borth y Gest Arwydd Diogelwch Safety Sign