Zip World Titan

Llechwedd Slate Caverns, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3NB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 601444

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@zipworld.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.zipworld.co.uk

Y profiad zipio grŵp eithaf, Titan yw'r parth zip ar eistedd mwyaf yn Ewrop ar hyn o bryd. Cewch golygfeydd syfrdanol dros Flaenau Ffestiniog ac i lawr y dyffryn am Borthmadog. Mae Zip World Titan yn cwmpasu tair llinell zip - Alfa, Bravo a Charlie. Mae'r sawl sy'n cymryd rhan yn teithio dros 2,000m. Mae cyfanswm hyd y llinellau zip dros 8,000m! Cymerir y zipwyr gan gerbyd i ddechrau'r llinell zip gyntaf, Alpha - y hiraf o'r tri. Yna ceir taith gerdded fyr a golygfaol rhwng diwedd a dechrau llinell zip Bravo. Mae'r llinell ddiwethaf, Charlie, yn mynd â'r zipwyr yn ôl i Gudyllau Llechi Llechwedd lle maent yn dechrau. Mae hyn yn golygu hedfan yn uchel dros yr adeiladau wrth i chi lanio. Dyma fidio o holl weithgareddau Zip World sydd ar gael yn yr ardal.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
  • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Beicio mynydd gerllaw
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Archebu ar-lein ar gael