Pantri Taldraeth

Hen Ficerdy, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6LG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 770892

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page taldraeth@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.taldraeth.com/

Siytni cartref, melysion, jamiau, jellies, cacennau a chordial wedi'u cynhyrchu gyda chynhwysion lleol ym Mhantri Taldraeth. Tyfir llawer o'r cynhwysion ar safle -   'o'r ardd i'r jar' neu 'o'r ardd i'r torch', oherwydd gwerthir torchau Nadolig ar y safle hefyd.  Mae hamperi bendigedig ar gael i gyd o gynnyrch Taldraeth a werthir yn y Siop Pop-up, ar safle yn ystod mis Rhagfyr. Mae Pantri Taldraeth wedi llwyddo i dderbyn 4 gwobr 'Great Taste' yn ystod y dwy flynedd diwethaf sy'n dipyn o gamp. Lleolir ar safle Taldraeth sydd hefyd yn lety gwely a brecwast moethus yn llawn naws Cymreig.

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Parcio
  • Siaradir Cymraeg
  • Dim ysmygu o gwbl