Zip World Bounce Below

Llechwedd Slate Caverns, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3NB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 601444

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@zipworld.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.zipworld.co.uk

Dyma syniad anhygoel! Ogof anferth sydd ddwywaith maint Cadeirlan St. Paul, gyda thrampolinau a rhwydi anferth wedi’u clymu ar ei draws. A dyna ni - profiad tanddaearol unigryw peniwaered! Mae yma wifren zip tanddaearol hefyd. Dyma’r atyniad cyntaf o’i fath yn y byd. Rhowch gynnig arni! Dyma fidio o holl weithgareddau Zip World sydd ar gael yn yr ardal.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
  • Archebu ar-lein ar gael