Taldraeth

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Old Vicarage, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6LG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 770892

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page taldraeth@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.taldraeth.com/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Hen ficerdy ym Mhenrhyndeudraeth, ar ei dir ei hun, gyda golygfeydd eang ar draws Aber Afon Dwyryd a mynyddoedd Ardudwy. Lleolir pentref Eidalaidd Portmeirion dim ond 1.5 milltir i ffwrdd. Yng nghalon Eryri, Taldraeth yw'r un o'r llefydd mwyaf arbennig yn Nghymru i aros gyda'i ethos Cymreig. Mae’r ddwy ystafell wely en-suite wedi’i dylunio’n unigol sy’n gysurus ac yn cynnwys y cyffyrddiadau bach meddylgar. Mae hambwrdd tê / coffi wedi'i fannu'n ffresh yn eich croesawu i aros gyda Pice ar y Maen cartref, brecwast Cymreig gwych. Mae’r Llwybr Arfordirol Cymru a’r Llwybr Seiclo Cenedlaethol yn mynd heibio Taldraeth, gorsaf reilffordd Cambrian gerllaw.

​​​​Gwobrau Taldraeth Awards

Mwynderau

 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Parcio
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • WiFi ar gael
 • Siaradir Cymraeg
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Te/Coffi
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • En-Suite
 • Archebu ar-lein ar gael

Gwobrau