Castell Deudraeth

Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6ER

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 772400

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page castell@portmeirion.wales

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://portmeirion.wales/eat/castell-deudraeth

Yng Nghastell Deudraeth, gallwch fod yn siŵr o awyrgylch clyd, cyfeillgar ynghyd â gwasanaeth heb ei ail, a phrydau sy’n syml ond eto’n ddigon o sioe ar eich plât. Gallwch eistedd yn y bwyty braf gyda golygfeydd o’r cefn gwlad a’r gerddi Fictoraidd o’ch cwmpas, neu encilio i’r Lolfa i sipian diod wrth y lle tân.

Gwobrau

  • Thumbnail