The Australia

31 Stryd Fawr, Porthmadog, LL49 9LR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 515957

Yr Awstralia, Porthmadog, yw tap bragdy ar gyfer Bragdy Mŵs Piws y dref. Maent yn arddangos amrywiaeth ardderchog y bragdy o gwrw casgen, cwrw barilan a chwrw potel, yn ogystal â chynnig bwyd blasus cartref. Mae prydau a baratowyd yn ffres yn cael eu gweini trwy gydol y flwyddyn, dydd Mercher i ddydd Sul: 12:00pm - 2:30pm a 5:30 pm - 8:30pm.
 

Gwobrau

  • Thumbnail