Zip World Llechwedd

Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3NB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 601444

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@zipworld.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.zipworld.co.uk

Anturiaethau yn Zip World Llechwedd.

Lleoliadau eraill yn cynnwys Zip World Penrhyn Quarry, Zip World Betws-y-Coed a Zip World Conwy.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Disgownt i grwpiau
  • Croesewir teuluoedd
  • Siop
  • Croesewir grwpiau
  • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
  • Croeso i deuluoedd