Machno

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

301 Maes Y Garth, Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6EE

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07795 363292 | 07785 778455

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@louiseholgate.com

Mae Machno yn gartref gwyliau hunan-ddarpar 4 seren yn Eryri, ger Porthmadog ac o fewn pellter cerdded i Portmeirion a rheilffordd stêm Ffestiniog. Mae'r tŷ yn cysgu 5 (3 ystafell wely) ac mae ganddo gegin / ystafell fwyta, ystafell wydr, gardd a pharcio oddi ar y ffordd. Mae mynediad hawdd hefyd i drafnidiaeth gyhoeddus (arhosfan bysiau 100m, orsaf drenau 500m (prif linell a stêm). Mae trydan a thywelion yn gynwysiedig.

Mae Machno yn falch o ddarparu croeso cartref go iawn gyda phopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer gwyliau cyfforddus lle gallwch ymlacio. Mae'r tu mewn cynnes ac eang yn darparu encil clyd beth bynnag yw'r tywydd ac mae digon o le i'r holl deulu ymlacio a mwynhau eu hunain.

Mwynderau

 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • WiFi ar gael
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Llwybr beicio Sustrans gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Parcio
 • WiFi am ddim
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw
 • Archebu ar-lein ar gael

Gwobrau

 • Thumbnail