7 Stryd Mersey

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

7 Mersey Street, Borth y Gest, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9UB

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07834 145237

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page leepatrickkind@hotmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.booking.com/hotel/gb/7-mersey-street-borth-y-gest.en-gb.html

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Bwthyn clyd, ger harbwr ddarluniadol Borth-y-Gest, yn agos i'r traeth, siop a bwyty. Delfrydol ar gyfer cerdded, hwylio a golff a beicio mynydd o gwmpas Pen Llŷn a Pharc Cenedlaethol Eryri. Cysgu 4 - I Gwely Dwbwl + gwelyau bync, Gwres canolog llawn, Peiriant Golchi Dillad, holl amwynderau modern.Siopau a Thafarndai 1.2 milltir i ffwrdd, cot teithio ar gael. Dim anifeiliaid anwes nag ysmygu, Gardd / Patio / BBQ, Parcio am ddim.
Cyfnod llogi yn dechrau am 2.00 pm ar Ddydd Sadwrn hyd at 10.30 am y Sadwrn canlynol. Trydan, Nwy, Dŵr, Glanhau a WiFi yn gynwysiedig yn y prisiau.
Mae angen blaendal o 25% na ellir ei ad-dalu pan yn archebu. Ar gyfer llogi am wythnos, mae'r balans i'w dalu dim llai na 4 wythnos cyn eich arhosiad yn y bwthyn. Taliad i'w wneud trwy siec neu drosglwyddiad BACS. Mae'n rhaid i'r arian fod yn ei le cyn rhyddheir y goriad.

Mwynderau

 • Cot ar gael
 • Gardd
 • Cadair uchel ar gael
 • Dim Ysmygu
 • Parcio
 • Cawod
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • WiFi am ddim
 • WiFi ar gael
 • Archebu ar-lein ar gael

Gwobrau

 • Thumbnail