Glosters

2 Bank Place, Porthmadog, LL49 9AA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 513758

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page glosters@mail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.glosters.co.uk

Wedi ei leoli yng nghanol tref Porthmadog, Gogledd Cymru yn gwerthu crefftau cyfoes a wnaed ym Mhrydain. Yn cynnwys crochenwaith Glosters a wnaed ar y safle yma ym Mhorthmadog. 

Mwynderau

  • Derbynnir Cŵn
  • Arhosfan bws gerllaw
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Taliad Apple
  • Croesewir teuluoedd
  • Talebau rhodd ar gael