Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri

Harbour Station, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9NF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 516024

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@ffwhr.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.festrail.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Rydym wedi ailagor yma yn Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri ac rydym yn falch iawn o rannu ein pedwar pecyn profiad newydd!

Cymerwch olwg ar ein set newydd o brofiadau ar gyfer y Gwanwyn / Haf hwn:

Crwydryn y Goedwig (Woodland Wanderer) yw wasanaeth treftadaeth i Tan-y-Bwlch, tebyg i’r un a gynhaliwyd gennym y llynedd. Mae’n wych i deuluoedd a’r rhai sydd â chŵn, gan roi seibiant awr am gyfle i fynd am dro a prynu rhywbeth i yfed ag i fwyta. Yng Ngorsaf Tan-y-Bwlch mae yna ystafell dê ac amrywiaeth o deithiau cerdded coetir hyfryd. Byddwn yn cynnig rhwng un a chwe gwasanaeth y dydd gan ddefnyddio ein cerbydau treftadaeth, wedi’u haddasu’n addas ar gyfer teithio’n ddiogel.

Tywysog y Mynydd (Mountain Prince) yw fersiwn estynedig o Grwydryn y Goedwig. Byddwn yn teithio i fyny i Dduallt ac o amgylch y troell i ‘Barn Cutting’, taith sy’n cynnig golygfeydd gwych a bydd disel treftadaeth yn cael ei ychwanegu i gefn y trên o orsaf Tan-y-Bwlch i gael tyniant hwyliog. Mi fyddant yn stopio am seibiant yn Tan-y-Bwlch ar ôl dychwelyd i roi amser ar gyfer prynu rhywbeth i yfed ac i fwyta yn yr Ystafell Dê. Gallwn gynnig hyd at bum gwasanaeth y dydd.

Fforiwr Gelert (Gelert Explorer) yw wasanaeth Rheilffordd Eryri o Gaernarfon i Beddgelert, ynghyd â’i wasanaeth hamper a’i amser i archwilio’r pentref. Mae’n ddiwrnod allan cyflawn a bydd yn rhedeg hyd at bedwar diwrnod yr wythnos. Rydym wedi buddsoddi mewn rhai sgriniau ‘Perspex’ rhwng yr adrannau eistedd ar gyfer eich cysur. Bydd hefyd yn cynnwys cerbyd arsylwi Pullman ar bob pen y tren am y tro cyntaf! Ydy, mae hynny’n iawn – rydym yn bwriadu troi un gwmpas!

Anturiaethwr Glaslyn (Glaslyn Venturer) yw wasanaeth Rheilffordd Eryri sy’n rhedeg yn ddiweddarach yn y flwyddyn ar ben deheuol y llinell, o Borthmadog i Beddgelert, gan ddefnyddio cerbydau modern a hefyd gyda cherbyd Arsylwi ar bob pen. Mi fydd y gwasanaeth hwn hefyd hefyd yn cynnwys sgriniau ‘Perspex’.

Mae rhagor o wybodaeth am yr holl wasanaethau newydd hyn ar gael yma; www.festrail.co.uk/trains/ 

Bydd prisiau tocynnau ac amseroedd gwasanaeth yn amrywio yn dibynnu ar eich dewis o siwrne; ac yn gweithio ar y sail bod yn rhaid i chi brynu adran neu fae eistedd yn gyntaf er mwyn teithio. Mae’r bae eistedd hwn yn cael ei lanhau cyn teithio ac wedyn un chi yw hi trwy gydol eich siwrne.

Ar hyn o bryd, ni fydd teithwyr yn gallu ymuno na gadael y tren mewn unrhyw orsaf canolradd.

Rydym yn edrych ymlaen at eich groesawu i Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Caffi/Bwyty
  • Toiled
  • Croesewir teuluoedd
  • Parcio
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Archebu ar-lein ar gael