Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri

Harbour Station, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9NF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 516024

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@ffwhr.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.festrail.co.uk/

Dwy reilffordd lein gul sy’n llawn apêl. Adeiladwyd y rheilffordd 13½-milltir o Borthmadog i Flaenau Ffestiniog yn wreiddiol i gario llechi. Bellach mae’n un o’r teithiau Trenau Bach mwyaf poblogaidd. Mae Rheilffordd Ucheldir Cymru yn teithio o Gaernarfon i Borthmadog drwy rai o olygfeydd mynyddig mwyaf trawiadol Eryri a bydd Bwlch Aberglaslyn yn sicr o’ch syfrdanu – mae’r lein yn 25 milltir ar ei hyd a dyma reilffordd dreftadaeth hiraf Prydain. Teithiwch ar y ddwy reilffordd a chewch daith hamddenol o bron i 80 milltir yno ac yn ôl!

Gwobrau

  • Thumbnail
  • Disgrifiad Cryno

Mwynderau

  • Caffi/Bwyty
  • Toiled
  • Croesewir teuluoedd
  • Parcio
  • Derbynnir cardiau credyd