The Oakeley Arms

Tan Y Bwlch, Maentwrog, Gwynedd, LL41 3YU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 590277

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@oakeleyarms.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://oakeleyarms.co.uk/

Mae balchder yn yr ardal leol a chred y gellir dod o hyd i beth o gynnyrch bwyd gorau Cymru yn lleol ym mwydlen yr Oakeley Arms gan eu bod bob amser yn ymdrechu i gynnig bwyd traddodiadol Cymreig wedi'i baratoi gyda chynnyrch lleol a thymhorol lle bo hynny'n bosibl. Mae bwydlen y bar yn cynnig ystod flasus o brydau bwyd cartref, arbennig, gydag opsiynau llysieuol a phrydau plant. Mae'r Oakeley Arms yn dŷ rhydd ac mae eu bar llawn stoc yn gartref i amrywiaeth o gwrw, chwerwon a seidr Cymreig, gyda'u Cwrw Oakeley Dokeley blasus eu hunain, a gynhyrchir yn arbennig gan fragdy lleol. Maent hefyd yn stocio cwrw o fragdai Cymreig enwog fel Purple Moose, Great Orme, Brains a Tomos Watkin, yn ogystal â whisgi, gwinoedd a gwirodydd Cymreig. 

 

Gwobrau

  • Thumbnail