Bryn Elltyd Eco Guest House

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3TW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 831356 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07905 568127

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@ecoguesthouse.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.accommodation-snowdonia.com

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Di-garbon - Mae'r holl ynni a ddefnyddir yn ynni gwyrdd, adnewyddadwy, gyda sawna a 3 pwynt i geir trydan . Tŷ unigryw rheolwr llechi o’r 1883 gyda ramp 600m a oedd yn arfer cludo llechi o’r mynydd i Rheilffordd Stêm Ffestiniog. Mae'r rheilffordd dolenni o'n cwmpas gyda groesfan 2 lefel a Gorsaf Tanygrisiau 200m i ffwrdd. Mae Blaenau Ffestiniog yn fecca ar gyfer chwaraeon awyr agored ac yng nghanol Eryri . Llechwedd chwarel 2 filltir i ffwrdd gyda Zip World Titan, Bounce Below, Zip World Cavern a llwybrau beicio Antur Stiniog. Neuadd yr Enwogion Trip Advisor.Dyfarniad Arweinydd Gwyrdd Platinwm Trip Advisor. Enillydd cystadleuaeth eco cenedlaethol Considerate Hotelier......dwywaith....yr enillydd yn 2013 oedd y Savoy!

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • Cot ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Pwynt gwefru cerbydau trydan
 • En-Suite
 • Gardd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Cadair uchel ar gael
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Te/Coffi
 • Dim ysmygu o gwbl
 • WiFi ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Archebu ar-lein ar gael

Gwobrau

 • Thumbnail