Barcdy Caravan & Camping Park

  • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
  • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
  • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
  • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Talsarnau, Gwynedd, LL47 6YG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 770736

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page bookings@barcdy.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.barcdy.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Mae Barcdy yn safle carafanau teithiol a gwersylla bach, tawel, sy'n cynnig lleiniau teithiol a gwersylla ar gyfer pebyll carafanau a charafanau modur. Gorwedda mewn dyffryn diarffordd a chysgodol, gyda bryniau coediog i'r cefn a golygfeydd agored eang ar draws aber yr Afon Dwyryd o'i flaen. Barcdy yw'r ganolfan ddelfrydol ar gyfer ymweld ag amrywiaeth eang o atyniadau. Mae Harlech, gyda'i gastell a milltiroedd o dywod euraidd ychydig bellter i ffwrdd, mae pentref enwog Portmeirion ychydig ar draws yr aber ac mae Rheilffordd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru yn daith fer mewn car i Borthmadog. 

 

Mwynderau

  • Archebu ar-lein ar gael

Gwobrau

  • Thumbnail