Plas Tan y Bwlch

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Maentwrog, Gwynedd, LL41 3YU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 772600

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.eryri-npa.gov.uk/study-centre/accommodation

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Wedi’i leoli mewn safle arbennig yn edrych dros Ddyffryn Ffestiniog, mae Plas Tan y Bwlch yn lle delfrydol i ymlacio, dadflino a dysgu ychydig am Barc Cenedlaethol Eryri.

Mwynderau

 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Croeso i bartion bws
 • Cot ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Gardd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Cadair uchel ar gael
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Lifft
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Parcio
 • Parcio (Bws)
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael
 • Archebu ar-lein ar gael

Gwobrau