Gwesty Seren Hotel

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Bryn Llewelyn, Llan Ffestiniog, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4NS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 513133

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@gwestyseren.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.gwestyseren.co.uk/

Mae Gwesty Seren yn lleoliad gwyliau cyffrous yng nghanol Eryri. Mae gan y gwesty moethus 3 seren goridorau llydan, lifft allanol a mewnol, llofftydd cyfforddus a dolen clyw, fellyn yn lle gwych i bobl efo anableddau dysgu neu corfforol. Mae'r gwesty wedi ei leoli mewn ardal grêt ar gyfer gweithgareddau awyr agored, cerdded, beicio, gwifrau zip, ymweld â Phortmeirion, trenau i enwi ychydig. Mae bwyty yn y gwesty, felly gallwch fwynhau tê prynhawn, pryd bar neu brecwast llawn Cymreig yma.

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • En-Suite
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • WiFi ar gael
 • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Lifft
 • Parcio
 • Cyfleusterau cynhadledd ar gael
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Traeth gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw