Little Dragons Softplay

Capel Jerusalem, Stryd Fawr, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3AE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 549760

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page littledragons.bf@outlook.com

Hwyl ar gyfer pob oed. Gall rhieni eistedd ac ymlacio tra bod y plant yn mwynhau. Mae ardal i blant bach gyda phwll peli a llawr esmwyth. Mae ardal i blant mwy sy'n cynnwys pedwar llawr o dwneli i lithren droellog werdd a llithren felyn, peli mawr a phwll peli enfawr. Mae dewis eang o fwyd ar gael yma hefyd, gan gynnwys byrbrydau, diodydd a hufen iâ blasus.

 

Mwynderau

  • Croesewir grwpiau
  • Toiled
  • WiFi ar gael
  • Caffi/Bwyty ar y safle