Caffi Lakeside

Ffestiniog Power Station, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3TP

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 830950 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07747 074696

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://lakesidecafetanygrisiau.com/

Yn swatio rhwng llyn a rhaeadr wrth droed mynyddoedd y Moelwyn, yng nghanol Eryri, mae Caffi Lakeside yn ganolbwynt (ac mewn tywydd gwael, lloches) i gerddwyr, dringwyr, ogofawyr a beicwyr.

Gwobrau

  • Thumbnail