De Niros

36, Stryd Fawr, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3AA

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07901 825270

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page kevinscafe@hotmail.com

Mae DeNiros yn gaffi teulu cyfeillgar sy'n darparu ar gyfer pob chwaeth. Mae yma fwydlen amrywiol o frecwast i 'hot-pot' cig oen cartref, tsili i lasagne, pysgod a sglodion a brechdanau. Mae yna sawl opsiwn fegan a llysieuol ar gael. Mae dewis eang o bwdinau traddodiadol gan gynnwys 'Jam Sponge' a 'Spotted Dick' gyda chwstard. Mae ganddynt drwydded i werthu alcohol ac mae yma dewis eang o gwrw lleol, gwinoedd a gwirodydd.

Gwobrau

  • Thumbnail