Byncws Treks

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Y Cefn, Ffestiniog, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4PS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 762585 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07796 172318

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page treksbunkhouse@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.treksbunkhouse.co.uk/

Byncws hunan arlwyo i gysgu hyd at 16. Wedi ei adnewyddu a'i drosi o'r diweddar Clwb Golff Ffestiniog. Mae'n edrych dros yr harddwch ma ardal Dyffryn Ffestiniog yn ei gynnig. Cyfleusterau bechgyn / merched ar wahân. Cegin, lolfa a lle bwyta cymunedol. Ystafell sychu dillad, WiFi am ddim, gwres canolog, cawodydd poeth, digon o le parcio, garej y gellir ei chloi.  

Mwynderau

 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr beicio Sustrans gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Croesewir grwpiau
 • Disgownt i grwpiau
 • Traeth gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail