Crown Lodge

  • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
  • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
  • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
  • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Ffordd Isaf, Harlech, Gwynedd, LL46 2PR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 781598

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.thecrownlodge.uk/

Wedi'i adeiladu ym 1903 ar gyfer Asiant y Goron Cymru ac wedi'i leoli mewn 4 erw ond eto o fewn pellter cerdded i Gastell Harlech a chanol y dref, mae Crown Lodge wedi'i adfer yn sympathetig i ddarparu llety moethus gyda golygfeydd dramatig dros y môr i Ben Llŷn. Mae'r ystafelloedd gwely wedi'u haddurno'n chwaethus gan gyfuno moethusrwydd cyfnod â chyfleustra modern. 

Gwobrau

  • Thumbnail