Pensarn Cottage

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Llanbedr, Gwynedd, LL45 2HS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 241285

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.pensarncottage.co.uk

Ffermdy wedi ei foderneiddio gyda golygfeydd agored, yn agos i draeth, mynyddoedd, teithiau cerdded gwledig, llwybrau beicio a chwrs golff. Yn agos i drenau a bysiau. Gwres canolog llawn. Gardd breifat. Digonedd o le parcio.

Mwynderau

 • Dillad gwely ar gael
 • Cot ar gael
 • Gardd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Siaradir Cymraeg
 • Fferm weithiol