Godre'r Graig

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Twtil, Harlech, Gwynedd, LL46 2UD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 247249 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07928 271464

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ynys@ystumgwern.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.ystumgwern.co.uk/

Wedi'i leoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn Harlech, mae'r eiddo Edwardaidd hwn wrth droed y graig y mae Castell Harlech yn gorwedd arni. Ar ôl ennill ei radd 5 Seren, mae llawer i aduniad teulu a ffrindiau ynghyd â phartïon golff wedi mwynhau pryd o fwyd o amgylch y bwrdd anferthol yn y gegin llawn cyfarpar o safon. Mae'r nenfydau uchel yn yr ardaloedd byw a'r ystafelloedd gwely yn rhoi teimlad o ysgafnder i'r tŷ.

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • En-Suite
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Parcio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Golchdy
 • Traeth gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau