Castle Cottage Restaurant with Rooms

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Y Llech, Harlech, Gwynedd, LL46 2YL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 780479 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07789 597275

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page glyn@castlecottageharlech.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.castlecottageharlech.co.uk/

Bwyty gydag Ystafelloedd, sy'n dyddio o'r 16eg ganrif, sy'n rhedeg teulu deuluol 5 seren, sef dau o'r tai hynaf yn Harlech, yn agos at y castell hynafol. Yn y prif adeilad mae gennym dair en-suite super brenin sy'n cynnig yr un safon uchel a chyfleusterau ein pedair ystafell annex. Yn y Llew Coch annex (cyn Innwr hyfforddi yn y C17) mae gennym bedwar ystafell wely en-suite super brenhinol ardderchog. Gellir gwneud yr holl ystafelloedd gwely gyda dwy wely. Mae llawer o'r nodweddion allanol gwreiddiol yn parhau, ond mae'r tu mewn wedi'i ailwampio'n llwyr i safon uchel iawn. Mae'r trawstiau derw gwreiddiol yn agored - yn ogystal â'r derw newydd sydd ei angen i atgyweirio treigliadau amser! Mae'r waliau yn dilyn y cyfuchliniau gwreiddiol ac mae'r linteli ffenestri derw yn dal i gael eu dangos. Er mwyn gwrthbwyso cymeriad yr adeilad 433 oed, mae'r dodrefn a ffitiadau yn dodrefn derw modern, cudd a chyfoes - ffitiadau golau crôm wedi'u brwsio, lliw anghysbell, teledu sgrîn fflat gyda DVD, radio / larwm cloc DAB CD, I orsafoedd docio Pod , gwresogi dan y llawr yn yr ystafelloedd ymolchi, cyfleusterau gwneud te a choffi, trin gwallt, dwr Cymru, powlen o ffrwythau ffres, sliperi ac ati. Mae gan bob ystafell wely sengl y gellir eu cysylltu i wneud gwely 'super brenin'. Mae'r cynllun lliw yn lân a chyfoes gyda dash o liw yn y llenni pwrpasol, byrddau pen a chlustogau. Rheolir gwres yn unigol ym mhob ystafell. Rydyn ni'n cael ein bwyta 5 Seren Bwyty gydag Ystafelloedd gan Croeso Cymru. Enillydd cyffredinol Gwobr Bwyta Allan y Gwir Flas 2008/09. Gwobr Aur Croeso Cymru 2011/12/13/14/15/16/17/18. Gwobrau Cenedlaethol Bwyty 2011 yn y 100 uchaf yn y DU. Gwobr dewis golygydd Canllaw Gwesty 2014/15/16 ac wedi cael cofnod cyson yn y Canllaw Bwyd Da am y 26 mlynedd diwethaf.

Mwynderau

 • En-Suite
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Dim Ysmygu
 • Cot ar gael
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • WiFi am ddim
 • Traeth gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau