Plas Gwynfryn

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Full name icon Full name icon for Snowdonia accomodation page Caroline Evans

Llanbedr, Gwynedd, LL45 2NY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 241363

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page plasgwynfryn@btinternet.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.plasgwynfryn.co.uk/

Tŷ gwledig mawr i’w logi. Lleoliad unigryw ger y mynyddoedd a’r môr. Gerddi wedi eu naddu ac ystafelloedd gwely moethus Arlwyo ar gael. Pellter cerdded i’r dafarn. Trwyddedu ar gyfer seremonïau priodas a derbyniadau.

Mwynderau

 • Dillad gwely ar gael
 • Croeso i bartion bws
 • Cot ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • En-Suite
 • Gardd
 • Cadair uchel ar gael
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Parcio
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Cawod
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Te/Coffi
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • WiFi ar gael