Plas Gwynfryn

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Llanbedr, Gwynedd, LL45 2NY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 241363

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page plasgwynfryn@btinternet.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.plasgwynfryn.co.uk/

Tŷ gwledig mawr i’w logi. Lleoliad unigryw ger y mynyddoedd a’r môr. Gerddi wedi eu naddu ac ystafelloedd gwely moethus Arlwyo ar gael. Pellter cerdded i’r dafarn. Trwyddedu ar gyfer seremonïau priodas a derbyniadau.

Mwynderau

 • Dillad gwely ar gael
 • Croeso i bartion bws
 • Cot ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • En-Suite
 • Gardd
 • Cadair uchel ar gael
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Parcio
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Cawod
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Te/Coffi
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • WiFi ar gael

Gwobrau

 • Thumbnail