Tan y Graig

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Twtil, Harlech, Gwynedd, LL46 2UD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 247249 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07928 271464

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ynys@ystumgwern.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.ystumgwern.co.uk/

Wedi'i leoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri, mae Tan y Graig ond milltir i ffwrdd o Draeth Harlech, a ddyfarnwyd iddo Wobr yr Arfordir Gwyrdd am ei amgylchedd traeth a'i ddŵr glân. Mae Castell Harlech union uwchben yr eiddo yn atyniad y mae'n rhaid ymweld ag o. O fewn pellter cerdded mae yna ddetholiad o siopau a thafarndai. Ymweld â phentrefi hynod fel Llanbedr, y porth i Mochras, a Llandanwg gyda'i heglwys Geltaidd yn y twyni tywod. Mae trenau stêm, mwyngloddiau llechi lle gallwch ddysgu am waith caled chwarelwyr y gorffennol a Portmeirion (y pentref Eidalaidd lle ffilmiwyd The Prisoner) i gyd yn agos.

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • En-Suite
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Golchdy
 • Traeth gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau