Bron Meirion

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Nantmor, Beddgelert, Gwynedd, LL55 4YG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 450690

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page tony@hirst-hafod.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.hirst-hafod.co.uk/

Bwthyn mawr swynol mewn pentref hardd Nantmor uwchlaw Dyffryn Glaslyn. Yn agos at Rheilffordd Ucheldir Cymru. Cerddwch bryniau Eryri o ar garreg y drws. Beddgelert 1.5 milltir, Porthmadog 7 milltir, traeth 9 milltir. 100 llath i arhosfan Nantmor Rheilffordd Ucheldir Eryri. Cegin Pinwydden gyda Rayburn, peiriant golchi llestri, golchwr / sychwr, microdon. Lolfa ac ystafell astudio gyda nenfydau thrawstiau, llosgwr pren. Dillad gwely a thyweli. WiFi am ddim.

Mwynderau

 • Dillad gwely ar gael
 • Cot ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Parcio
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • WiFi ar gael
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Gardd
 • Dim Ysmygu
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Cawod
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • WiFi am ddim

Gwobrau