Plas Tan-yr-Allt Historic Country House

Tremadog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9RG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 514591

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@plastanyrallt.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.plastanyrallt.co.uk

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Tŷ Gwledig arobryn - llety moethus wedi'i leoli mewn 40 erw o goetir hynafol. Ar un adeg roedd yn gartref i William Maddocks, a adeiladodd y Cob ym Mhorthmadog a phentref cyfagos Tremadog. Roedd hefyd yn gartref i'r bardd rhamantus, Percy Bysshe Shelley. Ystafelloedd gwely en-suite wedi'u dodrefnu'n foethus, ynghyd â chreiriau a nodweddion cyfnod. Yma, gellir gwarantu gorffwys ac ymlacio llwyr yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri. Croeso i Feicwyr a Cherddwyr.

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • En-Suite
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Gardd
 • Te/Coffi
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Parcio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Croesewir grwpiau
 • Traeth gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw
 • Archebu ar-lein ar gael

Gwobrau