Tŷ Newydd Holiday Flats

  • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
  • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
  • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

30 Dublin Street, Tremadog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9PG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 512553

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page johnjulieo@btinternet.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.tynewydd-accommodation.co.uk/

Dau fflat ym mhentref Tremadog,milltir o Borthmadog. Mae’n sylfaen da ar gyfer archwilio'r ardal mewn car neu fws. Mae gan y pentref dau dafarn da ar gyfer bwyd.

Mwynderau

  • Dillad gwely ar gael
  • Codir ffi am danwydd/nwy
  • Llofft llawr gwaelod
  • Parcio
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Teledu yn yr ystafell/uned