The Union Inn

7 Sgwâr y Farchnad, Tremadog, Gwynedd, LL49 9RB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 512748

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page mail@union-inn.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.union-inn.com/

Mae The Union Inn yn dafarn pentref cyfeillgar sy’n dyddio'n ôl i'r 19eg ganrif. Fe'i lleolir ym mhentref hardd a hanesyddol Tremadog, porth i Barc Cenedlaethol Eryri a Phenrhyn Llyn. Mae yn dafarn rhydd-ddaliol, teuluol, gan ganolbwyntio ar wasanaeth bwyd a diod rhagorol a phroffesiynol mewn amgylchedd cyfeillgar. Croesewir teuluoedd yn y bar a'r bwyty. Fel tafarn bentref traddodiadol, mae croeso bob amser i'r rhai sy'n dod i yfed peint o gwrw sy'n cael ei fragu’n lleol o flaen y tân neu i fwynhau'r ardd ar noson o haf. Fel arall, bydd y bwyty yn gwobrwyo'r rhai sy'n chwilio am brofiad bwyta mwy ffurfiol.
 

Gwobrau

  • Thumbnail