Royal Sportsman Hotel

131 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9HB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 512015

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@royalsportsman.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.royalsportsman.co.uk/

Gweinir prydau eithriadol am bris rhesymol, gan ddefnyddio dim ond y cynhwysion gorau, mwyaf ffres, a geir yn bennaf gan gyflenwyr lleol yng Nghymru, yn y Bwyty cain 60 sedd neu'r bar traddodiadol.

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • Parcio
 • Pwynt gwefru cerbydau trydan
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Siaradir Cymraeg
 • Croeso i bartion bws
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Gardd
 • Dim Ysmygu
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • WiFi ar gael