Russell Tea Room

Tremadog Road, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9DY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 514040

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.whr.co.uk/info/ourTeaRoom/

Mae'r ystafell de ar agor bob dydd tan ddiwedd mis Hydref, ond does dim rhaid i chi fod yn teithio ar y trên i alw i mewn. Mae yna fwydlen i blant ar gyfer y teithwyr llai ar y trên ac maent yn fodlon darparu ar gyfer gofynion dietegol arbennig. Gallant hefyd ddarparu ar gyfer eich achlysuron arbennig, ac ar gyfer partïon pen-blwydd plant - gofynnwch am fanylion.

Gwobrau

  • Thumbnail