Royal Sportsman Hotel

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

131 High Street, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9HB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 512015

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@royalsportsman.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.royalsportsman.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Dyma brif westy Porthmadog. Gwesty o safon ym Mhorthmadog ac un o bum prif westy uchaf 3* yr AA yng ngogledd Cymru, a dau rhosglwm yr AA am y bwyd; mae wedi’i gynnwys yn y Good Food Guide 2011, wedi ennill gwobr Rhagoriaeth y TripAdvisor ac wedi’i chynnwys yn Britain’s Best Hotel Guide yr AA. Byddwch yn teimlo’n gartrefol yma, wedi’i leoli’n ganolog ac yn cael ei redeg gan y teulu; croesawir babis a phlant o bob oed ac mae gennym ystafelloedd arbennig wedi’u neilltuo ar eich cyfer os bydd gennych anifeiliaid anwes. Mae yma 28 ystafell wely en-suite a gafodd eu hail ddylunio yn 2012; deunyddiau ymolchi moethus, cyfleusterau gwneud paned, sychwr gwallt a theledu sgrin fflat, Wi-Fi am ddim a pharcio am ddim.

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • Gwasanaeth gwarchod/offer gwrando plant
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Croeso i bartion bws
 • Cot ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • En-Suite
 • Gardd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Cadair uchel ar gael
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Gellir gadael y trefniadau yng ngofal trefnydd teithio
 • Dim Ysmygu
 • Parcio
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Te/Coffi
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael
 • Pwynt gwefru cerbydau trydan
 • Archebu ar-lein ar gael

Gwobrau

 • Thumbnail