Talybont B&B

  • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
  • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
  • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
  • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Canol Y Coed, Ffordd Ysgethin, Talybont, Gwynedd, LL43 2AN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 247488

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@talybontbandb.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.talybontbandb.co.uk/

Mae Talybont B&B yn cynnig llety gwely a brecwast o'r safon uchaf, dim ond 4 milltir i'r gogledd o Abermaw. Wedi'i leoli mewn gardd fawr, brydferth, mae croeso i westeion fwynhau'r cyfleusterau y mae'n ei gynnig ac efallai dod o hyd i le tawel i eistedd. Mae pob ystafell wedi'i haddurno'n chwaethus gyda chyfleusterau preifat en-suite llawn, gan gynnwys tyweli meddal a chawod fawr, bwerus a darperir dewis hael o de a choffi, siocled poeth, bisgedi, llaeth ffres a dŵr ffres. Mae gan bob ystafell deledu lliw sgrin fflat gyda Freeview. 

Gwobrau

  • Thumbnail