Parc Carafanau Rowen

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Tal Y Bont, Abermaw, Gwynedd, LL43 2AD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 242626

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page holidays@rowenpark.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.rowenpark.com/

Parc bychan distaw ar gyfer teuluoedd wedi’i leoli mewn cae gyda choed o amgylch ger nant fechan sy’n llifo o’r mynydd. Llwybr i’r traeth, ac mae pentref Talybont yn daith gerdded fer i ffwrdd. Carafannau ardderchog gyda 2 neu 3 ystafell wely, siales a chabanau pren yn cynnwys pob cyfleuster modern arferol gan gynnwys gwrês canolog. Siop a golchdy ar y safle. Llyfryn gwybodaeth am ddim.

Mwynderau

 • Cot ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • En-Suite
 • Siop gwerthu bwyd ar y safle
 • Nwy ar gael
 • Llofft llawr gwaelod
 • Cadair uchel ar gael
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Parcio
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Cawod
 • Te/Coffi
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael

Gwobrau