Dolgelynen

  • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
  • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
  • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
  • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Pennal, Gwynedd, SY20 9JR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 702026

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page dolgelynen2026@gmail.com

Mae ffermdy Dolgelynen yn cynnig arhosiad cyfforddus ac ymlaciol ar fferm deuluol, weithredol defaid a llaeth yn Eryri. Mae'n ganolfan ddelfrydol ar gyfer cerdded a theithio ardal deheudir Eryri. Mae gan y ffermdy gyfoeth o swyn a chymeriad ac mae'n edrych dros afon Dyfi gyda golygfeydd hyfryd, heddwch a llonyddwch. Mae sedd ardd a bwrdd picnic at ddefnydd gwesteion ac mae teithiau cerdded diddorol o'r fferm. 

Gwobrau

  • Thumbnail